Parafia św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych
PDF Drukuj Email

 

Rada Parafialna Ekonomiczna

 

Ostatnia rada parafialna została powołana dnia 28.X.2007r. przez Ks. Kanonika Bogdna Malinowskiego - proboszcza parafii św. Bartłomiejaw Kuleszach Kościelnych. W skład Rady wchodzi 30 osób reprezentujących każdą wieś (sołtysi). Kadencyjność członków Rady Parafialnej trwa z kadencją sołtysów, którzy są reprezentantami wsi. Rada Parafialna pod przewodnictwem Ks. Proboszcza zbiera się kilka razy w roku, przeważnie raz na kwartał. Omawiane są sprawy remontów kościoła, budynków parafialnych, troski o cmentarz grzebalny i źródła finansowania wykonanych prac. Poruszane są również tematy duszpasterskie dotyczące życia religijnego parafii, problemy ubóstwa, alkoholizmu itp. Na zakończenie roku przedstawiana jest przez Ks. Proboszcza sprawozdanie z dochodów i rozchodów parafii oraz wykonanych prac. Rada parafialna jest organem doradczym i współpracującym z księdzem proboszczem w sprawach istotnych dla parafii.

Skład:

Przewodniczący Rady: Wnorowski Marek - Wnory Pażochy

Pozostali członkowie:

 1. Łuniewski Józef - Wykno Nowe
 2. Bagiński Henryk - Chojane Piecki
 3. Czarnowski Taduesz - Czarnowo Biki
 4. Choiński Dariusz - Kulesze Podlipne
 5. Choiński Wacław - Niziołki Dobki
 6. Choiński Jan - Chojane Stankowięta
 7. Choiński Stanisław - Chojane Gorczany
 8. Choiński Krzysztof - Chojane Pawłowięta
 9. Czarnowski Robert - Kulesze Kościelne
 10. Faszczewski Mirosław - Kalinowo Nowe
 11. Faszczewski Wiesław - Chojane Bąki
 12. Gołaszewski Stanisław - Gołasze Górki
 13. Gołaszewski Jan - Kalinowo Czosnowo
 14. Grodzki Sławomir - Grodzkie Stare
 15. Kulesza Witold - Wykno Stare
 16. Kulesza Jan - Gołasze Puszcza
 17. Kulesza Janusz - Kulesze Podawce
 18. Kalinowski Wiesław - Kalinowo Solki
 19. Kalinowska Hanna - Kalinowo Stare
 20. Kobosko Sławomir - Chojane Sierocięta
 21. Leśniewski Czesław - Gołasze Dąb
 22. Mościcki Franciszek - Gołasze Mościckie
 23. Mioduszewska Helena - Tybory Uszyńskie
 24. Przeździecki Adam - Grodzkie Szczepanowięta
 25. Roszkowska Beata - Niziołki Stare
 26. Truskolaski Tadeusz - Litwa Stara
 27. Uszyński Zdzisław - Grodzkie Nowe
 28. Zajkowski Jacek - Wnory Wiechy
 29. Zajkowski Dariusz - Kulesze Litewka

 

Rada parafialna duszpasterska

 

Rada duszpasterska zajmuje się sprawami życia religijnego parafii.

Skład rady duszpasterskiej:

Przewodniczący: Ks. Proboszcz Bogdan Malinowski

Członkowie: Ks. wikariusz, katecheci, dwóch przedstawicieli parafian.

http://kulesze.nazwa.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=96&lang=pl